Poland

Polskie Biuro ds. Współpracy z EORTC

Polskie Biuro ds. Współpracy z EORTC zostało utworzone w październiku 2011 i rozpoczęło działalność w marcu 2012. Głównym zadaniem biura jest umożliwienie szybkiego procesu otwierania nowych projektów badawczych EORTC w Polsce oraz wspieranie polskich badaczy w prowadzeniu badań klinicznych EORTC.

Do zakresu działań biura należy w szczególności:

  • prowadzenie procedur administracyjnych związanych z otwarciem badań (przygotowanie i składanie dokumentacji do URPL oraz komisji bioetycznych, wspieranie EORTC HQ w wyborze i ocenie możliwości prowadzenia poszczególnych badań klinicznych w ośrodkach badawczych, negocjowanie kontraktów i gromadzenie wymaganej dokumentacji
  • wspieranie krajowych koordynatorów badania w przygotowaniu polskiej wersji dokumentów (Informacji dla Pacjenta i Formularza Świadomej Zgody Pacjenta, streszczenia protokołu badania, itd.)
  • wspomaganie i doradztwo w zakresie prowadzenia procedur administracyjnych związanych z otwarciem i prowadzeniem badania we wszystkich uczestniczących ośrodkach, z uwzględnieniem badaczy i zespołu badawczego
  • propagowanie oraz zachęcanie polskich ośrodków do współpracy i prowadzenia badań EORTC
  • kontaktowanie się z polskimi badaczami i wspieranie ich aktywności zgodnie z zasadami EORTC
  • bieżące informowanie o aktywnościach i projektach EORTC (przez wysyłanie newsletterów)

Aktualnie w Polskim Biurze ds. Współpracy z EORTC zatrudnione są dwie osoby. Wojciech Janus jest odpowiedzialny za kontakty w kwestii nowych projektów badawczych i kontraktów, relacjonowanie na temat dziaƚalności biura oraz nawiązywanie współpracy z nowymi ośrodkami, badaczami i krajowymi grupami onkologicznymi. Patrycja Buczak-Kula – peƚni funkcje Oficera do spraw administracyjno-prawnych, odpowiedzialna jest za procedury związane z uzyskaniem opinii Centralnej Komisji Bioetycznej oraz decyzji Urzędu Rejestracji dla prowadzonych badań klinicznych EORTC zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Nasze dane kontaktowe:

Polskie Biuro ds. Współpracy z EORTC
przy Centrum Onkologii-Instytucie
im. M. Skłodowskiej-Curie
ul Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel: +48 22 5462103
Fax: +48 22 6433919
General E-mail: eortc@coi.waw.pl

Patrycja Buczak-KulaPatrycja Buczak-Kula, MPharm
Tel.: +48 22 5462895
Fax: +48 22 6433919
E-mail: pkula@clinmed.pl

Wojciech JanusWojciech Janus, MPharm
Tel: +48 606 431 436
Fax: +48 81 463 44 53
E-mail: w.janus@bkwp.pl

Current newsletter

Polish EORTC Liaison Office – Czerwiec 2018 – Wydanie Nr 10